Cam Hellas Company – Αυτόματα Παιδικά Ηλεκτρικά Παιχνίδια

Όροι Χρήσης

 

 1. Εισαγωγή

Η ιστοσελίδα www.cam-hellas.gr είναι ο επίσημος διαδικτυακός τόπος της Cam Hellas Company (εφεξής «εμείς», «Eμείς», «Eμάς», «μας» ή η «εταιρία»). Η πρόσβαση και η χρήση της παρούσας ιστοσελίδας υπόκειται στους ακόλουθους Όρους Χρήσης και σε όλους τους εφαρμοστέους νόμους της ελληνικής νομοθεσίας και τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέσω της πρόσβασης και χρήσης αυτής της ιστοσελίδας, ο καταναλωτής (εφεξής «εσείς», «επισκέπτης», «χρήστης», πελάτης») αποδέχεται πλήρως τους Όρους Χρήσης, την Πολιτική Απορρήτου και τους κανόνες Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Ο πελάτης/επισκέπτης/χρήστης της παρούσας τοποθεσίας παραχωρεί τη συγκατάθεσή του στους κατωτέρω όρους χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου, των σελίδων, των γραφικών, των εικόνων, των φωτογραφιών, των προϊόντων και των αρχείων που περιλαμβάνονται στην Cam Hellas Company. Συνεπώς, οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους αυτούς πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας και την αγορά των εμπορευμάτων και των προϊόντων της Cam Hellas Company. Η Cam Hellas Company μπορεί οποιαδήποτε στιγμή, και χωρίς ειδοποίηση, να αναθεωρήσει τους προαναφερθέντες όρους και την πολιτική απορρήτου με ανανέωση του παρόντος κειμένου. Τέτοιες αναθεωρήσεις είναι δεσμευτικές και πρέπει, ως εκ τούτου, να επισκέπτεστε περιοδικά αυτή την ιστοσελίδα για να εξετάζετε τους Όρους Χρήσης και να εξακριβώνετε κατά πόσο έχουν αλλάξει. Η εξακολούθηση της χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας, ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές, σημαίνει την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του επισκέπτη/χρήστη αποδοχή των όρων αυτών. Δεν είναι δυνατή η αλλαγή των Όρων Χρήσης από εσάς. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα αποδέχεστε τους παραπάνω όρους. Αν οι όροι δεν έγιναν αποδεκτοί, παρακαλούμε κλείστε αμέσως την παρούσα ιστοσελίδα.

 

 1. Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας:

Α. Η παρούσα ιστοσελίδα και όλα τα περιεχόμενά της, στα οποία περιλαμβάνονται ενδεικτικά το κείμενο, το σχέδιο, τα ονόματα, τα διακριτικά γνωρίσματα, λογότυπα, τα γραφικά, τα εικονίδια και οι εικόνες προϊόντων και εμπορευμάτων (εφεξής «Περιεχόμενο»), αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Cam Hellas Company ή τρίτων (συνεργατών και προμηθευτών) και προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση οποιουδήποτε «Περιεχομένου», εκτός αυτού που προβλέπεται από τους παρόντες Όρους Χρήσης, χωρίς έγγραφη άδεια της Cam Hellas Company. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, μεταφόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του «Περιεχομένου» με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της Cam Hellas Company ή οιουδήποτε άλλου νόμιμου δικαιούχου των ανωτέρω πνευματικών δικαιωμάτων. Σε αντίθεση περίπτωση, η Cam Hellas Company δηλώνει ότι θα κάνει πλήρη χρήση των ένδικων βοηθημάτων και μέσων που της παρέχει η ελληνική και κοινοτική νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της ποινικής δίωξης. Εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του «Περιεχομένου» σε έναν απλό προσωπικό Η/Υ (ηλεκτρονικό υπολογιστή) για προσωπική και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση, χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

Β. Δεν επιτρέπεται η αντιγραφή, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, μεταφόρτωση σε server, αποστολή, μετάδοση, διανομή ή χρήση αυτού του δικτυακού τόπου και οποιωνδήποτε περιεχομένων του για τη δημιουργία παράγωγων έργων. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αναδημοσίευση περιεχομένου της παρούσας. Δεν έχετε δικαίωμα να πραγματοποιείτε «αντανάκλαση» (mirroring) των περιεχομένων αυτού του δικτυακού τόπου σε άλλο δικτυακό τόπο ή σε οποιοδήποτε άλλο μέσο. Αναγνωρίζετε ότι η παρούσα ιστοσελίδα περιέχει πρωτότυπα έργα και έχει αναπτυχθεί, καταρτιστεί, προετοιμαστεί, αναθεωρηθεί, επιλεγεί και διοργανωθεί από εμάς και άλλους με την εφαρμογή μεθόδων και προτύπων που αναπτύσσονται και εφαρμόζονται μέσω της δαπάνης σημαντικού χρόνου, προσπάθειας και χρημάτων και αποτελεί πολύτιμη πνευματική ιδιοκτησία  μας.

 

 1. Απόρρητο

Όλες οι προσωπικές πληροφορίες και τα προσωπικά δεδομένα (για παράδειγμα το όνομά σας, η διεύθυνση, το τηλέφωνο, η ηλεκτρονική διεύθυνση) που αποστέλλετε στην τοποθεσία μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας επικοινωνίας της ιστοσελίδας ή με άλλο τρόπο (π.χ ταχυδρομικώς, τηλεφωνικώς ή μέσω FAX) θα χρησιμοποιηθούν από την Cam Hellas Company σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην Πολιτική Απορρήτου της παρούσας ιστοσελίδας.

 

 1. Αποποίηση Ευθύνης

Αλλαγές στο περιεχόμενο της παρούσας ιστοσελίδας μπορούν να γίνονται οποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Η Cam Hellas Company, ωστόσο, δε δεσμεύεται για την ανά τακτά διαστήματα ανανέωση των πληροφοριών που περιέχονται στην παρούσα τοποθεσία. Επιπρόσθετα, δεν εγγυάται ότι η παρούσα τοποθεσία θα λειτουργεί συνεχώς και χωρίς σφάλματα, ότι οι τυχόν ελλείψεις θα διορθώνονται περιοδικά ή ότι θα είναι συμβατή με τον υπολογιστή, το υλικό και το λογισμικό του επισκέπτη/χρήστη.

 

 1. Αποκλεισμός Ευθύνης

Η χρήση της παρούσας ιστοσελίδας γίνεται με δική σας ευθύνη. Τόσο η Cam Hellas Company, όσο και οι υπάλληλοι ή οποιοσδήποτε τρίτος εμπλέκεται στη δημιουργία, την παραγωγή ή τη δημοσίευση της παρούσας ιστοσελίδας δε φέρουν καμία ευθύνη για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, ηθική, θετική ή άλλου είδους ζημία που προέρχεται από ή συνδέεται με τη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας ή του περιεχομένου της. Εφόσον είστε δυσαρεστημένοι με κάποιο τμήμα της παρούσας τοποθεσίας, θα πρέπει να διακόψετε τη χρήση αυτής, αποκλειόμενης οποιασδήποτε αποζημίωσης. Πληροφορίες που παρέχονται στην παρούσα ιστοσελίδα δεν πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ως βάση για τη λήψη προσωπικών, νομικών, οικονομικών και άλλου τύπου αποφάσεων και ο επισκέπτης/χρήστης της ιστοσελίδας δεν πρέπει να παίρνει αποφάσεις βασιζόμενος αποκλειστικά και μόνο στο περιεχόμενο του δικτυακού τόπου.

 

 1. Εμπορεύματα – Προϊόντα

Η εταιρία μας διαθέτει μηχανήματα και εμπορεύματα/προϊόντα δικής της κατασκευής αλλά και εισαγόμενα. H Cam Hellas Company δεσμεύεται ως προς την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στην ιστοσελίδα της www.cam-hellas.gr όσον αφορά τα εμπορεύματα και τα προϊόντα που κατά περίπτωση περιγράφονται, υπό την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών, που έχουν διαφύγει της προσοχής ή έχουν προκύψει ακούσια ή λόγω τυχόν διακοπών λειτουργίας της ιστοσελίδας εκ λόγων ανωτέρας βίας. Όλα τα εισαγόμενα εμπορεύματα της Cam Hellas Company φέρουν Πιστοποίηση CE.

 

 1. Διαδικασία Αγορών (Παραγγελίες – Αποστολές – Παραδόσεις – Πληρωμές – Επιστροφές)

Α. Τρόποι παραγγελίας: Η επιχείρησή μας λειτούργει καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή κατά τις ώρες 9.00 π.μ – 17:00 μ.μ. Οι παραγγελίες για την αγορά των προϊόντων και των εμπορευμάτων μας γίνονται, είτε τηλεφωνικά στο 2310-681295, είτε δια ζώσης στο κατάστημά μας κατά τις προ αναφερόμενες ημέρες και ώρες λειτουργίας. Δεν υπάρχει η δυνατότητα ηλεκτρονικής παραγγελίας και αγοράς εμπορευμάτων μέσω της παρούσας ιστοσελίδας ή με άλλο ηλεκτρονικό τρόπο, καθώς η εταιρία μας δε διαθέτει ηλεκτρονικό κατάστημα. Διευκρινίζεται ότι η χρήση της ηλεκτρονικής φόρμας επικοινωνίας που υπάρχει στην παρούσα ιστοσελίδα αποτελεί τρόπο επικοινωνίας της εταιρίας με τον πελάτη και δεν αποτελεί τρόπο παραγγελίας και αγοράς των προϊόντων και των εμπορευμάτων μας.

Β. Αποστολή εμπορευμάτων: Τα εμπορεύματα και τα μηχανήματά μας αποστέλλονται, κατόπιν συνεννόησης με τον πελάτη, με συνεργαζόμενο πρακτορείο μεταφορών της επιλογής μας, στο οποίο η εταιρία μας προωθεί τα προσωπικά στοιχεία σας, όπως ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας  και διεύθυνση αποστολής, έτσι ώστε να καθίσταται εφικτή η παράδοση και εκτέλεση των παραγγελιών. Δια του παρόντος συναινείτε ανεπιφύλακτα στην προώθηση των προσωπικών σας στοιχείων και δεδομένων για το σκοπό της αποστολής των παραγγελθέντων και εξοφληθέντων εμπορευμάτων. Το κόστος παράδοσης και τα έξοδα αποστολής και μεταφοράς βαρύνουν τον πελάτη. Τα εμπορεύματα ταξιδεύουν για λογαριασμό και με ευθύνη του αγοραστή και ουδεμία ευθύνη φέρει η εταιρία μας για τυχόν απώλεια ή καταστροφή τους κατά την μεταφορά αυτών.

Γ. Χρόνος παράδοσης: Η παράδοση των εμπορευμάτων/προϊόντων ολοκληρώνεται μέσα σε 1 έως 6 εργάσιμες ημέρες από την επόμενη ημέρα ολοκλήρωσης της παραγγελίας και εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα των προϊόντων. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, καθώς και για λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. κακές καιρικές συνθήκες, απεργίες), ο χρόνος παράδοσης μπορεί να παραταθεί. Στην περίπτωση αυτή η Cam Hellas Company θα επικοινωνεί το ταχύτερο δυνατό με τον πελάτη, προκειμένου ο τελευταίος να ενημερωθεί για το χρόνο παράδοσης των εμπορευμάτων/προϊόντων. Η εταιρία μας δεν ευθύνεται για τυχόν καθυστερήσεις που οφείλονται σε ανωτέρα βία, όπως για παράδειγμα απεργίες, lock-out, καθυστέρηση στις μεταφορές, πυρκαγιές, πλημμύρες, καθώς και σε άλλη περίπτωση καθυστέρησης η οποία δεν είναι δυνατόν να αποδοθεί σε δόλο ή βαριά αμέλεια της ίδιας. Οι ημέρες παράδοσης είναι από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή. Τα εμπορεύματα/προϊόντα ταξιδεύουν, φορτώνονται και εκφορτώνονται για λογαριασμό και με κίνδυνο του αγοραστή. Τυχόν παραδοθέντα προϊόντα παραμένουν στην κυριότητα της Cam Hellas Company μέχρι την οριστική, πλήρη και ολοσχερή καταβολή του τιμήματος σε αυτήν, δηλαδή μέχρι την πλήρη εξόφληση του/των τιμολογίων που εκδόθηκαν κατά την πώληση. Η εταιρία μας έχει δικαίωμα να αναβάλλει ή να μην εκτελέσει μια παραγγελία για λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. απεργίες), είτε λόγω έλλειψης αποθέματος είτε για λόγους που σχετίζονται με αδυναμία εκτέλεσης λόγω φόρτου εργασίας ή ανταπόκρισης μεταφορικών εταιρειών ή εισαγωγέων.

Δ. Τρόποι πληρωμής: Πληρώνετε μέσω κατάθεσης στους τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας μας ή μέσω internet web banking. Μετά την κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό για την αγορά εμπορευμάτων/προϊόντων μας, ο πελάτης είναι υποχρεωμένος να ειδοποιήσει την εταιρία μας, είτε τηλεφωνικά είτε με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), για τα στοιχεία της συναλλαγής με την Τράπεζα, όπως επίσης και να επιβαρυνθεί ο ίδιος με τυχόν προμήθειες που θα του ζητηθούν για το έμβασμα στον τραπεζικό λογαριασμό της εταιρίας μας. Σε περίπτωση που η πληρωμή του τιμήματος που συμφωνήθηκε για την αγορά του εμπορεύματος/προϊόντος έχει συμφωνηθεί να γίνει τμηματικά, η πώληση θα θεωρείται ότι έχει συναφθεί ως πώληση με παρακράτηση της κυριότητας από τον πωλητή και θα διέπεται ως εκ τούτου από το άρθρο 532 ΑΚ.

Ε. Πολιτική επιστροφών: Επιστροφές εμπορευμάτων και προϊόντων πραγματοποιούνται μόνο κατόπιν προηγούμενης επικοινωνίας και ρητής συμφωνίας με την εταιρία μας και μόνο εφόσον πληρούνται οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και των άρθρων 534 επ. ΑΚ του Αστικού Κώδικα. Σε περίπτωση που τα εμπορεύματα/προϊόντα που έχει συμφωνηθεί να επιστραφούν είναι κατεστραμμένα ή ελλιπή, η Cam Hellas Company έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη, το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από την πραγματική κατάσταση των εμπορευμάτων/προϊόντων και να προβαίνει μονομερώς σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής της έναντι του πελάτη. Για ενημέρωση σχετικά με τη δυνατότητα επιστροφής και τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί, μπορείτε να καλέσετε στο 2310-681295 από Δευτέρα έως Παρασκευή κατά τις ώρες 9.00 π.μ – 17:00 μ.μ. ή/και να αποστείλετε email στην ηλεκτρονική διεύθυνση natasha_tzelepi@yahoo.gr.

 

 1. Διαθεσιμότητα προϊόντων

Τα προϊόντα και τα εμπορεύματα που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα μας μπορεί να μην είναι πάντα σε διαθεσιμότητα. Ο πελάτης υποχρεούται να ενημερώνεται τηλεφωνικά ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) από την εταιρία μας για το αν ισχύει η εκάστοτε προσφορά ή η διαθεσιμότητα κάποιου εμπορεύματος/προϊόντος που έχει αναρτηθεί στην παρούσα ιστοσελίδα, πριν προβεί σε οποιαδήποτε τηλεφωνική ή δια ζώσης συναλλαγή. Σε περίπτωση που το επιλεγμένο προϊόν από τον πελάτη δεν είναι σε διαθεσιμότητα, θα ενημερωθείτε για την εκτιμώμενη ημερομηνία διαθεσιμότητας και την εκτιμώμενη ημερομηνία παράδοσης. Σε περίπτωση που θα υπάρξει οποιαδήποτε καθυστέρηση θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια να σας κρατάμε ενήμερους.

 

 1. Τιμές

Όλες οι αναγραφόμενες στην παρούσα ιστοσελίδα τιμές είναι σε ευρώ, δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α 24%, ούτε έξοδα αποστολής και μπορεί να αλλάξουν οποιαδήποτε στιγμή. Η Cam Hellas Company διατηρεί το δικαίωμα να επιλέγει ελεύθερα τα εμπορεύματα και τα προϊόντα που προβάλλει στην παρούσα ιστοσελίδα και να τροποποιεί, ανανεώνει ή/και αποσύρει αυτά οποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Το ίδιο ισχύει και για την τιμολογιακή της πολιτική, τις τυχόν προσφορές και τις εκπτώσεις τις οποίες δύναται να επιλέγει και να διενεργεί ελεύθερα καθώς και να τροποποιεί, ανανεώνει ή/και αποσύρει οποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση ή/και τήρηση προθεσμίας. Αν έχει γίνει αναπροσαρμογή στις τιμές και έχετε παραγγείλει κάποιο εμπόρευμα/προϊόν θα το παραλάβετε με τη τιμή που ίσχυε κατά την κατάθεση της παραγγελίας σας.

 

 1. Στοιχεία επικοινωνίας

Μπορείτε να επικοινωνείτε με την Cam Hellas Company με τους κάτωθι τρόπους:

Α. Μέσω τηλεφώνου: (0030)2310-681295

Β. Μέσω FAX: (0030)2310-681749

Γ. Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail): natasha_tzelepi@yahoo.gr

Δ. Μέσω ταχυδρομείου: 8ο χλμ. οδού Θεσσαλονίκης Λαγκαδά (περιοχή Δερβένι Θεσσαλονίκης), Τ.Θ: 40291, Σταυρούπολη 56000.

 

 1. Αρμοδιότητα Δικαστηρίων

Οι Όροι Χρήσης και η χρήση της παρούσας ιστοσελίδας διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για την εκδίκαση των όποιων διαφορών προκύψουν ή σχετίζονται με τους Όρους Χρήσης ή/και την παρούσα ιστοσελίδα, αποκλειστικά αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης. Η μη άσκηση ή η καθυστέρηση άσκησης εκ μέρους Cam Hellas Company  δικαιώματος, εξουσίας ή προνομίου που απορρέει από τους παρόντες Όρους Χρήσης ή από το Νόμο, δε θα συνιστά, εκλαμβάνεται ή ερμηνεύεται ως παραίτηση από αυτά. Όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από τους παρόντες Όρους Χρήσης και η δικαστική διεκδίκηση αυτών λειτουργεί σωρευτικά και δεν αποκλείει την άσκηση και δικαστική διεκδίκηση άλλων δικαιωμάτων που προβλέπονται από τον Νόμο ή από άλλη σύμβαση.

 

CAM HELLAS COMPANY